רגולטור

רגולטור הינה מערכת חדשנית בשוק, שמטרתה לשנות את עולם ניהול ההדרכה, הפיקוח והדיווח לרגולטורים. המערכת מאפשרת לבצע טרנספורמציה דיגיטאלית לכל תהליך הדורש מילוי טפסים המקשים על יכולת הפקת הידע והבקרה. עם המערכת כל שיישאר לכם הוא לראות את הנתונים במסכי הניהול לצורך בקרת ביצוע וקבלת תמונה כוללת.
בגופים רבים, הרגולטור מגדיר פורמט אחיד שבו על המבקרים והמדריכים לדווח וכתוצאה מכך נעשה שימוש רב בניירת ותהליכי עבודה מיושנים המקשים על ניהול המערך המדווח וקבלת תמונת מקרו של ביצוע התהליך. בנוסף, המשך שימוש בתהליכים אלו גורם לחוסר יעילות בהפעלת כח האדם ובהפקת ידע איכותי ומשמעותי מביקורים שבוצעו.

עומדים בדרישות הרגולטור - בקלות!

המערכת שלנו מאפשרת להפוך את עולם הפיקוח וההדרכות לכלי משמעותי, להפיק ממנו את התוכן המתאים לכל פונקציה בהנהלת הגוף המפוקח , לשלוח דיווחים וטפסים בפורמטים הנדרשים לרגולטור ולאחראים וכן לבצע בקרה וניהול אחר הביקורים במוסדות תוך שילוב מערכת התרעות לפני חריגה מדרישות הגולציה הרלונטית. הטפסים נשמרים ומגובים בפורמט הנדרש וניתנים לשליפה קלה ומהירה בכל רגע ומכל מקום.
רגולטור מאפשרת למלא טופס דיגיטאלי נוח ופשוט הניתן למילוי מכל מכשיר אלקטרוני. מהמידע מופק ונשלח דוח בפורמט הנדרש לרגולטור ולאחראים בארגון. במערכת משולבים אוטמציות ותזכורות בכל אחד מהשלבים לצורך טיוב וייעול התהליך.
ניתן לנהל את הביקורים ולהגדיר לוח ביקורים חודשי/שנתי המאפשר לעקוב אחר עמידה ביעדים ושיעורי ביצוע בכל רגע נתון.
משתמשי המערכת רבים ומגוונים ובינהם: ניהול תחום הדרכה ופדגוגיה במעונות יום מפוקחים, ניהול הפיקוח של מהנדסי מכונות ומעליות ועוד.

אתם מוזמנים לייעל את המשאבים ולהפיק מקסימום ידע ובקרה

מה מציעה מערכת רגולטור?

למערכת פונקציות רבות שמטרתן לייעל ולוודא עמידה
בדרישות רגולציה במגוון תהליכי הדרכה ופיקוח,
ביקורי מהנדסים /טכנאים ועוד

מערכת רישום ושיבוץ ילדים בגני הילדים

גבייה אינטרנטית מאובטחת פשוטה וידידותית התאמת סכום הגבייה לכל תלמיד בחלוקה לסעיפי גבייה ובהתאם לגבייה שאושרה באותו מוסד

אזור אישי אקטיבי לגננות הכולל צפייה בנתוני גבייה ותשלומים, אישור הפעלות לתשלום ועוד.

דשבורד BI המאפשר קבלת נתונים משמעותיים להנהלת הרשות בכל רגע

דוחות בזמן אמת על מצב הגבייה והתקציב

ניהול תשלומים למפעילי חוגים וספקי שירות אחרים הנותנים שירות לגנים

התאמה למערכות הנהלת חשבונות שונות

מערכת תזכורות תשלום אוטומטית

ניהול מקוון של הקופות הקטנות הנמצאות בגנים ובקרה שלהן

מערכת שעובדת בשבילכם

המערכת מאפשרת לבצע טרנספורמציה דיגיטאלית לכל תהליך הדורש מילוי טפסים המקשה על יכולת הבקרה והפקת הידע. עם המערכת, תוכלו להתפנות לטיפול בדברים החשובים וכל שיישאר לכם הוא לקבל את הנתונים במסכי הניהול לצורך בקרות ביצוע והתקדמות.

מה המערכת יכולה לעשות?

תשובה: המערכת מתאימה לכל גוף ארגוני שמבצע פיקוח או הדרכות במספר מקומות בהתאם לרגולציה כלשהי, ומעוניין להיות במעקב אחר הפיקוח שמתבצע, כמו גם להפוך אותו ליעיל ומקצועי יותר ולהשתמש ברגולציה ככלי לפיקוח טוב יותר על המקומות הללו.

תשובה: השימוש ברגולטור פשוט ונוח מאוד, הן למפקחים והן לאחראים. המפקחים ממלאים דו"ח בצורה פשוטה ונוחה בהתאם לסעיפים שהוגדרו מראש, גם עבור הדרישות הרגולטיביות וגם עבור הדרישות של הגוף הפיקוחי. האחראים יכולים לראות תמונת מצב של כלל המפקחים וכלל המקומות השונים ולראות על פי צבעים איזה מבקר באילו מקומות, את תוצרי הדו"חות ומצב הביקורים ועוד.

תשובה: במידה בדו"חות הפיקוח מולאו פרטים הנחשבים חריגים ביחס למה שהוגדר למערכת, תישלח התראה לאחראי אודות חריגה במצב המקום כך שיהיה אפשר לטפל בה בטווחי זמן קצרים, בטרם המצב יחמיר.

תשובה: ניתן להגדיר מספר מצבים בהם המערכת תשלח התראות. המערכת יכולה לשלוח התראות כאשר בדו"חות ממולאים פרטים חריגים, כאשר מבקרים לא ממלאים את הדו"ח כראוי או לא מבצעים ביקור שהיה עליהם לבצע וכדומה.

תשובה: המערכת נוחה מאוד לאחראים כיוון שהיא מאפשרת לעשות סדר בביקורי המפקחים. ניתן להגדיר מראש לטווחי זמן ארוכים את המקומות שעל המבקרים להיות בהם, לקבוע תכנית עבודה מוסדרת ובכך להיות בבקרה ומעקב מלאים אחר הביקורים ולוודא שלא מוחמץ אף מקום.

תשובה: המערכת מאפשרת לשלוח לרגולטור דו"חות שיש בהם תוכן מסודר, ומכיוון שהדו"חות נשמרים- גם מעקב רציף. סוף סוף אפשר לעשות סדר בדו"חות הביקורים ולכן להפיק מהם מידע יותר טוב, לייעל את העבודה במקומות השונים ולהסדיר את ביקורי המפקחים כדי לא לפספס אף מקום. כך, משתמשים בדו"ח רגולציה שחייב להיעשות בין כה וכה עבור ייעול הפיקוח וניהול טוב יותר של המקומות הרלוונטיים.

תשובה: המערכת שומרת תיעוד של כלל הדו"חות שמולאו בה ולכן ניתן לשלוף אחורה דו"חות ולהיות במעקב אחר דו"חות ישנים. כך, ניתן לבצע מעקב לטווח ארוך אחר המקומות השונים ולבדוק האם מדדים מסוימים השתפרו או להיפך, לעקוב אחר ההתנהלות בזמנים שונים וכדומה. המערכת שומרת את כל המידע באופן מאורגן ונוח.