קופות קטנות

רגולטור הינה מערכת חדשנית בשוק, שמטרתה לשנות את עולם ניהול ההדרכה, הפיקוח והדיווח לרגולטורים. המערכת מאפשרת לבצע טרנספורמציה דיגיטאלית לכל תהליך הדורש מילוי טפסים המקשים על יכולת הפקת הידע והבקרה. עם המערכת כל שיישאר לכם הוא לראות את הנתונים במסכי הניהול לצורך בקרת ביצוע וקבלת תמונה כוללת.
בגופים רבים, הרגולטור מגדיר פורמט אחיד שבו על המבקרים והמדריכים לדווח וכתוצאה מכך נעשה שימוש רב בניירת ותהליכי עבודה מיושנים המקשים על ניהול המערך המדווח וקבלת תמונת מקרו של ביצוע התהליך. בנוסף, המשך שימוש בתהליכים אלו גורם לחוסר יעילות בהפעלת כח האדם ובהפקת ידע איכותי ומשמעותי מביקורים שבוצעו.

עומדים בדרישות הרגולטור - בקלות!

המערכת שלנו מאפשרת להפוך את עולם הפיקוח וההדרכות לכלי משמעותי, להפיק ממנו את התוכן המתאים לכל פונקציה בהנהלת הגוף המפוקח , לשלוח דיווחים וטפסים בפורמטים הנדרשים לרגולטור ולאחראים וכן לבצע בקרה וניהול אחר הביקורים במוסדות תוך שילוב מערכת התרעות לפני חריגה מדרישות הגולציה הרלונטית. הטפסים נשמרים ומגובים בפורמט הנדרש וניתנים לשליפה קלה ומהירה בכל רגע ומכל מקום.
רגולטור מאפשרת למלא טופס דיגיטאלי נוח ופשוט הניתן למילוי מכל מכשיר אלקטרוני. מהמידע מופק ונשלח דוח בפורמט הנדרש לרגולטור ולאחראים בארגון. במערכת משולבים אוטמציות ותזכורות בכל אחד מהשלבים לצורך טיוב וייעול התהליך.
ניתן לנהל את הביקורים ולהגדיר לוח ביקורים חודשי/שנתי המאפשר לעקוב אחר עמידה ביעדים ושיעורי ביצוע בכל רגע נתון.
משתמשי המערכת רבים ומגוונים ובינהם: ניהול תחום הדרכה ופדגוגיה במעונות יום מפוקחים, ניהול הפיקוח של מהנדסי מכונות ומעליות ועוד.

אתם מוזמנים לייעל את המשאבים ולהפיק מקסימום ידע ובקרה

מה מציעה מערכת רגולטור?

למערכת פונקציות רבות שמטרתן לייעל ולוודא עמידה
בדרישות רגולציה במגוון תהליכי הדרכה ופיקוח,
ביקורי מהנדסים /טכנאים ועוד

מערכת רישום ושיבוץ ילדים בגני הילדים

גבייה אינטרנטית מאובטחת פשוטה וידידותית התאמת סכום הגבייה לכל תלמיד בחלוקה לסעיפי גבייה ובהתאם לגבייה שאושרה באותו מוסד

אזור אישי אקטיבי לגננות הכולל צפייה בנתוני גבייה ותשלומים, אישור הפעלות לתשלום ועוד.

דשבורד BI המאפשר קבלת נתונים משמעותיים להנהלת הרשות בכל רגע

דוחות בזמן אמת על מצב הגבייה והתקציב

ניהול תשלומים למפעילי חוגים וספקי שירות אחרים הנותנים שירות לגנים

התאמה למערכות הנהלת חשבונות שונות

מערכת תזכורות תשלום אוטומטית

ניהול מקוון של הקופות הקטנות הנמצאות בגנים ובקרה שלהן

מערכת שעובדת בשבילכם

המערכת מאפשרת לבצע טרנספורמציה דיגיטאלית לכל תהליך הדורש מילוי טפסים המקשה על יכולת הבקרה והפקת הידע. עם המערכת, תוכלו להתפנות לטיפול בדברים החשובים וכל שיישאר לכם הוא לקבל את הנתונים במסכי הניהול לצורך בקרות ביצוע והתקדמות.

מה המערכת יכולה לעשות?

Tab Item Content
Tab Item Content
Tab Item Content
Tab Item Content
Tab Item Content
Tab Item Content
Tab Item Content
Tab Item Content
Tab Item Content